There are no breaking news at the moment

Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut älypuhelinten ja sosiaalisen median vallankumous on radikaalisti muuttanut ihmisten tapaa viestiä keskenään. Informaatiota halutaan omaksua ja välittää eteenpäin nopeammin kuin ennen. Tämä entistä tehokkaampi viestintä on mahdollista esimerkiksi videoiden ja kuvien avulla. Visuaalisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan ja tämä heijastuu suoraan niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoiseen viestintään. Tämänpäivän viestinnässä visuaalisuuden ohella yksi tärkeimmistä tekijöistä on yksinkertaisuus ja tästä syystä yksi helpoimmista viestinnän keinoista on hyödyntää julisteita. Tässä artikkelissa käydään läpi, mitä yrityksen viestinnässä käytettävien julisteiden sisällön suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ja miten ne tulee sijoittaa niin että ne parhaiten tavoittavat viestinnän kohteen.

Nykypäivän viestinnässä on tärkeintä pyrkiä yksinkertaisuuteen ja tehokkuuteen. Julisteet toimivat hyvin, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden visuaaliseen kekseliäisyyteen ja nopeaan informaation välitykseen. Julisteen visuaalinen ilme on harkittava tarkkaan, jotta se varmasti kiinnittää viestinnän kohteen huomion. Tietoa halutaan omaksua nyt nopeasti, joten julisteen on sisällettävä mahdollisimman vähän tekstiä. Erilaiset infograafiset julisteet ovat tehokkaita, ja niitä voidaan hyödyntää niin yrityksen ulkoisessa kuin sisäisessä viestinnässä. Julisteessa käytettävissä väreissä ja kirjasintyypeissä on otettava huomioon yrityksen brändi, sillä niiden ei ole suotavaa poiketa yrityksen muun visuaalisen viestinnän ilmeestä. Jokaisella julisteella on myös sen tehokkuuden takaamiseksi oltava vain yksi selkeä sanoma tai tarkoitus.

Kun julisteiden visuaalinen ilme ja sisältö on valmis, ne on aseteltava haluttuun tilaan niin että ne varmimmin tavoittavat viestinnän kohteen. Sijaintia harkitessa on otettava huomioon, millä tasolla henkilön katseen korkeus tulee suurimman osan ajasta olemaan. Toimistossa julisteet tulisi sijoittaa niin että ne ovat suoraan pöydän ääressä istujan näkökentässä. Esimerkiksi odotushuoneessa julisteet tulisi myös ripustaa istuvan henkilön katseen korkeudelle ja niin että huonetta kiertävä katse osuu niihin vaivatta. Odottava henkilö kaipaa usein jotakin ajanvietettä ja esimerkiksi tällöin herää halu tutkia kartta julisteet julisteiden visuaalisesti kiinnostavan ilmeen vuoksi. Tällainen julisteen muodossa oleva kartta voi tehokkaasti vaikka esitellä yrityksen eri toimipisteiden sijainteja.

Moni yritys tiedostaa nykypäivänä viestinnän keinojen muuttuneen viimeisten vuosikymmenten aikana ja kokee viestinnän visuaalisuuteen panostamisen erittäin tärkeäksi. Koko yhteiskunta on muuttanut tapaansa välittää tietoa, joten tämän kehityksen vaikuttaminen yritysviestintään on väistämätön tosiasia. Julisteet ovat oikein käytettyinä tehokkaita visuaalisen viestinnän välineitä, mutta niiden tehon maksimoiminen vaatii niiden sisällön ja sijoittamisen tarkkaa harkitsemista. Tärkeintä nykyajan viestinnässä on muistaa yhteen selkeään sanomaan keskittyminen ja sen välittäminen niin että viestinnän kohde ymmärtää mahdollisimman nopeasti halutun sisällön.